Начало
За нас
Новини
Членове
Услуги
Дейности
Контакти

Услуги

 • Представителство на интересите на клъстера пред местни, регионални и международни държавни органи, организации и компании.
 • Информира членовете на клъстера си за развитието на международната и вътрешната търговия с облекло и текстил и им предоставя актуална модна, икономическа, правна и друга информация.
  Популяризира българската шивашка и текстилна индустрия в чужбина и съдейства на членовете си за установяване на делови контакти с чужди фирми. Клъстера поддържа активни контакти и добри взаимоотношения с редица чужди и международни клъстери и модни асоциации, както и с търговските служби към българските посолства.
 • Съдейства за повишаване конкурентноспособността на членовете си, като:
 • Организиране на обучения и консултантски услуги за текстилния бранш, насочени към повишаване на производителността и ефективността на производителите на облекла.
 • Извършване на целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на кадри от административния и управленски персонал на съдружниците;
 • Изпълнение на конкретни поръчки по задание на клиента /например проучване на създаване на собствена търговска марка /процедури, срокове, такси/; нужда от обучение; проучване на пазара; получаване на информация за определен доставчик и др./
 • Осигуряване на посещения и пътувания в чужбина за обмяна на опит;
 • Организиране на участия на фирми от бранша в национални и международни изложения;
 • Общи пазарни стратегии на международните пазари и др.
 • Договаря с фирми, обслужващи сектора префернциални цени и отстъпки в полза на членовете си.


принт | назад

Copyright © 2003 Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил