Начало
За нас
Новини
Членове
Услуги
Дейности
Контакти

За нас

Национален КЛЪСТЕР за модни облекла ООД е новосъздаден, регистриран в Търговски регистър към Агенция по вписванията с решение от 01.11.2016 г. ,като дружество с ограниченa отговорност.

Клъстерът обхваща производители на облекло от цялата страна , като към него са асоциирани и обслужващи фирми сектор Текстил и облекло. Фирмите – участници в BG Fashion клъстер по форма на собственост са частни и са от водещите в бранша, развиващи дейност на територията на България – София, Пловдив,Габрово, Русе, Ловеч, Първомай.

Клъстерът се стреми да бъде обединение на специалисти от модния бранш, както и на взаимосвързани в хоризонтален и/или вертикален ред и допълващи се фирми, неправителствени и други организации, които:

  • имат активни канали за делови взаимоотношения, комуникации и диалог;
  • имат възможности за използване на общи и взаимно допълваща се инфраструктура, пазари на труда и услуги;
  • са изправени пред общи възможности за развитие и за преодоляване на заплахи към дейността си.

Към момента членове-учредители на Клъстера са общо 11 на брой, вкл.:

  • седем члена на БАПИОТ www.bgtextiles.org - производители на облекло („Крис Фешьн Индьстрийс” АД, „Нимек” ЕООД, „Крушата” ЕООД, „Нова Линия” ЕООД, „МИК-БГ” ЕООД, „Валитекс” ООД, „Вени Стил” ООД);
  • свързани с производителите на облекло и текстил фирма за доставка на оборудване („Руен машинари” ЕООД), консултантска фирма (”Поинт М” ООД), транспортна фирма („НОВАТРАНС М” АД) и фирма за консултантскси и счетоводни услуги („Асир-И” ЕООД).

В началото на 2017 г. , след решение на членовете на Общото Събрание на БАПИОТ, ще се присъедини и самата асоциация , като член на клъстера.

В процес е и набирането на нови членове на клъстера.

Членовете на клъстера BG Fashion ООД се обединяват с цел да работят в посока за повишаване конкурентоспособността, производителността и ефективността на модната индустрия съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари.

Как да стана съдружник

Съдружници в Национален клъстер за модни облекла ООД могат да бъдат физически или юридически лица.

Приемането на нов съдружник се допуска по негова писмена молба и с решение на Общото събрание на съдружниците.

Всяко юридическо лице, както и всяко пълнолетно физическо лице, може да стане съдружник в Клъстера, ако споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, и изпълнява условията на дружествения договор.


принт | назад

Copyright © 2003 Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил